روان شناسی تربیتی

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی 91 - دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

نمونه سؤالات درس تعلیم و تربیت

نمونه سؤالات درس تعلیم و تربیت استاد حبیبی تبار.

با تشکر از سرکار خانم وکیلی


 درس اول

1.     تعلیم را تعریف کنید.

2.     تعلیم واقعی چگونه تعلیمی است؟

3.     آثار تعلیم را بطور خلاصه و گویا بیان کنید.

4.     تربیت را تعریف کنیدو بنویسید موضوع تربیت چیست ؟ بیان کرده و توضیح دهید.

درس دوم

1.     تعلیم وتربیت چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ به اختصار توضیح دهید.

2.     تعلیم مقدمه وزمینه ساز تربیت است یعنی چه ؟ آیه ای از قرآن رادر این زمینه ذکرکنید.

3.     منظور از تأثیر تربیت برتعلیم چیست؟

4.   چراتعلیم و تربیت مکمل یکدیگر هستند؟ توضیح داده ونظرامام خمینی ( ره ) را دراین باره بنویسید.

5.    چراتربیت برتعلیم مقدم است؟

درس سوم :

1.     آیه ای از قرآن کریم در باره اهمیت علم ذکر کنید.

2.     پیامبر ( ص ) در باره عمل بدون علم چه می فرمایند؟

3.     نظر دو تن از دانشمندان در مورد علم را بنویسید.

4.     حدیثی از رسول خدا ( ص ) درباره فراگیری دانش ذکر کنید.

5.     علی ( ع ) وظیفه ی دانشمند و دانشجو را چه می داند؟توضیح دهید .


درس 4

1.    یک آیه از قرآن کریم درباره اهمیت تربیت ذکر کنید.

2.    رسول خدا ( ص ) درباره رسالت اصلی خویش چه می فرماید؟

3.    امام علی ( ع ) در مورد نیاز انسان به تربیت چه فرموده اند؟

4.   دیدگاه امام خمینی ( ره ) در زمینه اهمیت و ضرورت تربیت را به اختصار بیان کنید.

5.    نظر افلاطون درباره ارزش تربیت چیست؟

درس 5

1.     اهداف تعلیم و تربیت در اسلام را نام ببرید.

2.     هدف غایی تعلیم و تربیت را توضیح دهید.

3.     اعتقاد به معاد چه آثاری در انسان بوجود می آورد؟

4.     نظر انسان مومن در رابطه با مصیبت ها و دشواری ها ی زندگی چیست؟

5.     برجسته ترین آثار شناخت و ایمان به خداوند را بنویسید.

درس 6

1.     اهداف کلی و زمینه ساز را توضیح دهید.

2.     دیدگاه اسلام نسبت به اسلام چیست؟

3.     جهت گیری تربیتی قرآن را توضیح دهید.

4.     اهداف تفصیلی و زمینه ساز کدامند.

درس 7

1.    اصل هدفداری جهان را با یک آیه اثبات کنید.

2.    به فرموده قرآن چه کسانی منکر داشتن جهان اند؟

3.    نتیجه اصل هدفداری جهان و حیات انسان در تربیت چیست؟

4.    نظر قرآن پیرامون ترکیب انسان از جسم و جان چیست ؟

5.    ارتباط جسم و روح و تأثیر هریک در دیگری را چگونه اثبات می کنید؟

درس 8

1.     قابلیت انسان برای رشد و کمال را چگونه ترسیم می کنید؟

2.     فرستادن پیامبران از جانب خدا چگونه برقابلیت انسان برای کمال دلالت دارد؟

3.     خود آگاهی چگونه عامل رشد انسان می گردد؟

4.     جهان آگاهی یعنی چه و چگونه مایه رشد انسان می شود؟

5.     برخی از آثار ایمان و عمل صالح را نام ببرید.

درس 9

1.     تعریف آزادی و انواع آن را بنویسید.

2.     منظور از آزادی معنوی چیست ؟

3.     دلایل آزادی انسان را نام ببرید.

4.     اصل کرامت انسان را توضیح دهید.

درس 10

1.     3 ویژگی از ویژگی های نظام تعلیم و تربیت اسلامی را بنویسید.

2.     دو بعد از ابعاد انسان را که در نظام تعلیم و تربیت اسلامی مورد بحث قراگرفته است را توضیح دهید

3.     چرا در نظام تعلیم و تربیت اسلامی سعی می شود که انسان خداوند را ناظر براعمال خود بداند؟

4. چرا تنها خدا می تواند راه حل های صحیح و عملی را نشان دهد.

درس 11

1.    ویژگی مسئول دانستن اسلام در تربیت اسلامی را توضیح دهید.

2.    اصل صالح بودن و مصلح بودن انسان را شرح دهید.

3.    ویژگی ترجیح حیات اخروی را بیان کنید.

4.    ویژگی محدود نبودن فراگیری علم را توضیح دهید.

درس 12

1.     نظر اسلام پیرامون تربیت بدن چیست؟

2.     آیا پرورش جسم هماند تن پروری است؟ توضیح دهید.

3.     اسلام برای پرورش عقل ، انسان را به تفکر در چه اموری دعوت می نماید؟

4.     موانع پرورش عقل را نام ببرید.

5.     چه اموری باید در تربیت عقل مورد توجه قرار گیرد؟

درس 13

1.     دو نوع قلب را تعریف کنید.

2.     جایگاه تربیت قلب در اسلام را توضیح دهید.

3.     دو محور کلی تربیت قلب را بنویسید.

4.     4 آفت قلب را نام ببرید.

5.    منظورازتربیت هماهنگ چیست؟ 

درس 14

1.     وراثت را تعریف کنید.

2.     ژن را توضیح دهید.

3.     انواع وراثت را نام بردهد و توضیح دهید.

4.     وراثت اخلاقی و اعتقادی را توضیح دهید.

درس 15

 1. با یک روایت دیدگاه اسلام درباره وراثت را بیان کنید.
 2. آیا تاثیر عوامل وراثتی صد در صد عام است؟ توضیح دهید.
 3. تفاوت عملکرد امام مجتبی ( ع ) و محمد حنفیه در دو جنگ جمل و صفین به چه علت بود؟
 4. اسلام برای پیشگیری از ناهنجاری وراثتی چه تد بیری اندیشیده است؟

درس 16

 1. محیط را تعریف کنید و انواع آن را بنویسید.
 2. حدیث« کل مولود یولد علی الفطرت» را ترجمه کرده وسخن امام خمینی را در این باره بنویسید.
 3. 4 مورد از وطایف پدر ومادر را نام ببرید.
 4. یک آیه درباره وظایف پدر و مادر نوشته ، توضیح دهید.

درس 17

 1. دیدگاه رسول اسلام ( ص ) درباره تعلیم کودکان را بنویسید .
 2. مربیان حداقل باید دارای چه شرایطی باشند؟
 3. نقش جامعه را در تربیت افراد را توضیح دهید.
 4. اسلام برای سالم سازی جامعه چه تدابیری اندیشده است ؟

 

  
نویسنده : محمد مجیدی ; ساعت ٧:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٦