روان شناسی تربیتی

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی 91 - دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

نمونه سؤالات اختلالات یادگیری

سلام

نمونه سوالات درس اختلالات یادگیری در ادامه این پست ارائه می گردد.

ضمن تشکر از استاد گرامی سرکار خانم دکتر نیوشا به خاطر ارائه این سوالات و همچنین جناب آقای سناوندی به خاطر تایپ نمونه سوالات.


هوالعلیم

 

درس اختلالات یادگیری

ردیف

سوال

صفحه

          1            

دوره های مختلف در تعریف اختلالات یادگیری رانام برده و هریک را در سه سطر توضیح دهید.

6

          2            

دوره آسیب دیده مغزی توسط چه کسی مطرح شده تعریف کنید و در 5 سطر توضیح دهید.

6

          3            

دوره اختلال جزیی درکارکرد مغز توسط چه کسی مطرح شد . تعریف کنید.

9

          4            

دوره اختلالات یادگیری توسط چه کسی مطرح شد. تعریف کنید.

12

          5            

در تعریف کمیته مشترک ملی چه اختلالاتی، اختلال یادگیری محسوب می شود.

20

          6            

در تعریف کمیته مشترک ملی چه اختلال یادگیری یا وضعیت های معلول کننده یا عوامل محیطی ممکن است همراه باشد.

20

          7            

صاحب نظران حیطه اختلالات یادگیری چه ویژگی هایی را برای اختلالات یادگیری مشخص کرده اند نام ببرید.

26

          8            

عامل اختلاف در اختلالات یادگیری به چه معناست.

26

          9            

اختلالات اداراکی در اختلالات یادگیری چه نقشی دارد

27

        10          

عوامل فراشناخت کدام ها است و در کودکانLD مطالعه کدام متغیرها می تواند مفید باشد .

28

        11          

مشکلات اجتماعی و هیجانی/عاطفی کودکان LD چه مواردی می تواند باشد.

29

        12          

مشکلات حافظه ای کودکان LD در چه حیطه هایی است توضیح دهید.

30

        13          

کودکان LD چه اختلالات حرکتی ممکن است نشان دهند. توضیح دهید.

31

        14          

چند درصد از کودکان LD ، ADHD دارند. و مشکلات توجه و بیش فعالی در این کودکان چگونه است.

32

        15          

مهمترین ویژگی نوجوانان دارای LD  چیست. 5 مورد توضیح داده شود.

35

        16          

میزان شیوع اختلالات یادگیری با احتساب افراد دارای اختلالات خفیف چقدر است.

41

        17          

میزان شیوع اختلالات یادگیری با احتساب افراد دارای اختلالات شدید چقدر است.

41

        18          

چهار مرحله مشخص در تاریخچه اختلالات یادگیری را نام ببرید.

50

        19          

بنابرچه دلایلی تحول درحوزه اختلالات یادگیری با پیچیدگی همراه بوده. 4 دلیل به اختصار

51

        20          

چهره های تاریخی و شاخص در حوزه اختلالات یادگیری چه کسانی هستند. و در چه زمینه هایی معروف هستند.4 مورد را نام ببرید.

53

        21          

محور اصلی نظریه پردازان اداراکی/ حرکتی چیست.

54

        22          

محور اصلی نظریه پردازان زبان در اختلالات یادگیری چیست.

55

        23          

مرحله بالینی در تاریخچه اختلالات یادگیری را توضیح دهید.

55

        24          

نظریه پردازان اداراکی/حرکتی در مرحله بالینی بر چه مواردی تاکید داشتند.

57

        25          

نظریه پردازان زمان در مرحله بالینی بر چه مواردی تاکید داشتند

58

        26          

موارد مورد تاکید نظریه پردازان اداراکی/حرکتی در زبان را در مرحله بالینی با هم مقایسه کنید.

58

        27          

چه عاملی موجب شد که اختلالات یادگیری به کلاس درس منتقل شود.

60

        28          

عوامل سیاسی در تحکیم تاریخچه اختلالات یادگیری را نام ببرید. و هریک را مختصراً توضیح دهید.(با توجه به شکل 2-2 صفحه 65)

65

        29          

مرحله گسترش و کاهش در تاریخچه اختلالات یادگیری به چه معناست. توضیح دهید.

67

        30          

منظور از اختلالات خواندن چیست. واژه لاتین آن چیست.

74

 

 

 

ردیف

سوال

صفحه

31

عناصر اصلی خواندن کدام اند. نام برده و توضیح دهید.

75

32

مشکلات دانش آموزان نارساخوان در چه زمینه هایی است.(عناوین اصلی)

77

33

دانش آموزان نارساخوان در عنصر رمزگشایی چه مشکلاتی دارند. به روان خوانی هم اشاره شود

77

34

دانش آموزان نارساخوان در عنصر دریافتن چه مشکلاتی دارند.

77

35

نظریه خودکاربودن درخواندن در کدام مشکل خواندن مورد توجه است و به چه معناست.

80

36

مشکلات مربوط به درک مطلب کدامند. توضیح دهید.

81

37

مشکلات معنی شناسی در چه حیطه هایی است

83

38

دانش عمومی چه نقشی در درک مطلب دارد.

86

39

تشخیص اختلالات خواندن از چه طریقی امکان پذیر است.  پاسخ (آزمون های تشخیصی و آزمون های غیررسمی)

86

40

آموزش از چه طرقی می تواند بر پیشگیری از اختلال خواندن کمک کند. نام ببرید.

88

41

دانش آموزی که اختلال خواندن دارد معمولاً چه نوع خطاهایی را مرتکب می شود.

88

42

موارد با جنبه های مختلف اصل الفبایی را نام ببرید.

89

43

آگاهی مرجع شناسی به چه معناست.

91

44

چگونه می توان از همسالان دانش آموز برای ترمیم اختلال خواندن استفاده کرد.

99

45

تدریس متقابل چگونه می تواند در ترمیم اختلالات خواندن کمک کند.

100

46

مهارت نوشتن مستلزم کسب چه مهارت هایی است. نام ببرید.

110

47

مشکلات دانش آموزان نارسا نویس کدام ها است.

111

48

اصطلاحات زیر راتوضیح دهید.  رونویسی از دور   -رونویسی از نزدیک  -وارونه نویسی

112

49

عملکرد نوشتن چگونه ارزیابی می شود.

113

50

برای بررسی مشکلات دانش آموزان با مشکلات نوشتن چگونه بابد برنامه ریزی کرد.

113

51

چه مداخله هایی در پیشگیری از اختلالات نوشتن می توان داشت. نام ببرید.

پاسخ : (الگودهی و تمرین شاگردان- استفاده از تقویت-یاددادن خود آموزی – خود ثبت کنی)

117

52

برای دانش آموزان LD خط تحریری بهتر است آموخته شود یا خط کتابی.

117

53

مشکلات هجی کردن چگونه در نوشتن اختلال ایجاد می کند.

120

54

سلسله مراتب نوشتن از نظر پیچیدگی را با نمودار نشان داده و توضیح دهید.

123

55

دانش آموزان در نوشتن انشا با چه اختلالاتی ممکن است داشته باشد.

124

56

مداخله های ترمیمی (یا درمانی) برای اختلال انشا نویسی کدام ها است. ففط نام ببرید و راهبردهای خود تنظیمی را در سه خط توضیح دهید.

127

57

دانش ریاضی در کودکان چگونه شکل می گیرید.

143

58

حس عدد چیست و چگونه برای تشریح یک ساختار مفهومی در ریاضی به کار می رود.

144

59

مشکلات دانش آموزان نارسا در ریاضی را نام ببرید.

147

60

هر یک از این مشکلات را توضیح دهید. مشکلات در رشد شناختی- مشکل در عملکرد ریاضی – مشکل در مسایل حکایتی (صورت مساله دار)

150

 

  
نویسنده : محمد مجیدی ; ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٦